Aik-Projekt OÜ

AIK-Projekt OÜ on 1991 a. asutatud ettevõte. Meie peaeesmärgiks on efektiivsete ehitusprojektide väljatöötamine ja juurutamine;
ehitusprojektide korraldamine algfaasist kuni kasutusloani s.h. : kavandamine, projektijuhtimine, ekspertiisid, järelvalveteenused, hinnaprognooside koostamised, hankekonkursside läbiviimine riigi-ja eraettevõtetele.