Järva Teed AS

AS Järva Teed on Eesti Ehituse kontserni kuuluv Paide lähedal tegutsev ettevõte, mille peamisteks suundadeks on teedeehitus ja -hooldus. Samuti tegeleme teedeehitusliku projekteerimise, liikluskorraldusvahendite tootmise ja paigaldamise, rehvitööde ning täitematerjalide müügiga.