Plaatijatele Soomes

Võtame tööle plaatijaid.

LIsa infot : Sander

Sander@sptek.fi