Tuuletõkkeplaati kasutatakse hoonete välisseinte, lagede ja katuste konstruktsioonides