Sissesõiduteed/parklad korda!

Põhilisteks tegevusaladeks on kaeve- ja pinnasetööd, kallurveod ning erinevate puistematerjalide müük. https://www.facebook.com/pkggrupp