IseKallur OÜ

Isekalluri teenused on suunatud väiketarbijale, kellel puudub vajadus liiga suure koguse mulla, liiva vm materjali ostmiseks.