Uue maja ehitamine – millest alustada?

Palkmaja ehitus 10 sammuga, aga kuidas siiski ?

 

Sellele küsimusele leiate vastuse Palmatini meeskonna poolt koostatud ja läbi môeldud juhendis. Jagame seda meeleldi ka teiega.

Head lugemist!

Olete otsustanud luua kodu tervisliku keskkonnaga kaasaegses palkmajas – valige meie koostatud palkmajaprojektide hulgast endale sobiv ja küsige hinnapakkumist.Toetudes aastatepikkusele kogemusele palkmajade projekteerimisel, tootmisel ja ehitamisel pakume Teile palkmajalahendusi järgmistes kategooriates:

 • Palgist elumaja (ühekorruselised, kahekorruselised)
 • Palgist suvila
 • Palgist kämpingud
 • Palgist ühiskondlikud hooned (klubihoone, hotell)
 • Palgist saunad

Aitamaks Teid palkmajast kodu planeerimisel oleme koostanud juhendmaterjali “10 sammu palkmajani”. Need 10 sammu palkmajani annavad ülevaate, mida palkmaja planeerimisel silmas pidada ja millega tuleb arvestada enne ehitusega alustamist. Oma maja ehitamine on lihtsam järgides juhendmaterjali “10 sammu palkmajani” vältimaks võimalikke ootamatuid üllatusi, mis võivad tekkida kui palkmaja planeerimisel ununeb mõni oluline detail.

Olulisematele küsimustele palkmajade kohta võite leida vastused rubriigist “Palkmajad – korduma kippuvad küsimused”. Teid huvitava lisainfo saamiseks pöörduge julgelt meie poole telefonitsi, faksi või e-posti teel .

Et saaksime veelgi paremini vastata Teie küsimustele palkmajade kohta, andke palun oma tähelepanekutest teada tagasiside vormil. Teie ettepanekud aitavad pakkuda tulevikus täiustatud ja veelgi huvitavamaid palkmaja lahendusi. Samuti saate samal vormil informeerida meid vastustest või lisainfost, mida te meie kodulehelt palkmaja ehituse, sauna ehituse, eramute ehituse kohta ei leidnud. Nii saame täiustada oma kodulehe kvaliteeti ja anda tulevikus rohkem vajaliku infot.

1. Uue maja ehitamine – millest alustada?

1-expectations-of-your-future-home

Mõeldes uue maja ehitamisele, on iga pere soovid ja unistused erinevad. Veel enne majaehituse algust on väga oluline paika saada vajadused ja ootused. Ehk siis, kui olete otsustanud, et plaanis on palkmaja ehitamine, millest alustada?

 • Mõelge läbi, milline võiks välja näha teie tulevane palkmaja
 • Pange kirja oma vajadused, majaga seotud soovid ja unistused
 • Arutage oma ideid pereringis
 • Millised on planeeringule esitatavad nõuded (tubade arv, jne)
 • Millisel eesmärgil te palkmaja ehitate (elumaja, suvila, puhkekeskus vms)
 • Milline on palkmaja stiil (modernne või klassikaline)
 • Millist seinapalki soovite – kas ümarpalk või freespruss, massiiv- või liimpuidust
 • Keda plaanite oma maja ehitusse kaasata? (arhitekt, sisekujundaja)

Inspiratsiooni saamiseks sirvige meie tootekatalooge, kust leiate erinevaid palkmajade mudeleid. Palju häid näiteid leiab ka galeriist.

2. Krundi valimine

2-choosing-a-plot

Krundi valikul on oluline välja selgitada, millist maja krundile on lubatud ehitada ja kas palkmaja ehitamine on sinna võimalik.

 • Lisaks tuleb tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:
 • Krundi suurus ja kuju (ehitusala asend, juurdepääsuteed)
 • Krundi looduslikud omapärad (kõrghaljastus, pinnavorm, jõed, järved)
 • Ilmakaared – krundi ja selle ehitusala geograafiline asend. See on oluline, kui soovite näiteks nautida päikesetõusu köögist ja söögitoast ning jälgida loojangut magamistoast.
 • Krundile väljastatud projekteerimisnõudeid (detailplaneering, tehnilised tingimused, geo-uuring).

3. Majaehituse eelarve

 

3-Determining-the-initial-price-range

Enne uue maja ehitamist tuleb kindlasti läbi mõelda kõik kulutused, mis maja ehitusega kaasnevad. Arvestama peab, et esialgne hind võib veel muutuda umbes 15%.

Majaehituse eelarve koosneb:

Krundi hind

Vundamendi hind

Kommunikatsioonide ühendamise hind

Veevärgiga ühendamine, elektrikaablite vedamine, sidekaablite vedamine, kütte valik

Majakomplekti hind

Maja esialgse hinnapakkumise saamiseks on 2 võimalust:

Leidke sobiv palkmaja meie tootekataloogist ja täitke hinnapakkumise saamiseks maja kõrval olev vorm.

Kui soovite ise kujundada oma maja või teil on projekt olemas, siis täitke hinnapäringu vorm ja saadame teile personaalse pakkumise.

Ehituse hind

Ehituse hinna teada saamiseks tuleb läbi mõelda, kas plaanite ehitada ise või palkate ehitusmeeskonna, võimalikud on erinevad ehitamise variandid.

Planeerimata kulutused

Siia alla kuuluvad projekteerimine, transport, järelevalve, valve objektil jne.

4. Uue palkmaja finantseerimine

Palkmaja ehituse finantseerimiseks on erinevaid võimalusi:

 • Finantseerimine omavahenditest või pangalaenuga
 • Etapiline finantseerimine
 • Pangaga koostööd tegeva majatootja leidmine, et saada soodne kodulaen
 • Tootja poolne kindlustus ja riskide maandamine

5. Majaprojekti koostamine

 

5-preparing-a-project

Siia alla käib:

 • Projekteerija leidmine
 • Eelprojekti koostamine

Projekteerijalt eelprojekti saamiseks on vaja:

 • Krundi geodeetiline plaan
 • Esialgsed ehitusgeoloogilised andmed
 • Omavalitsusest tehnilised tingimused krundile
 • Idee visand – millist palkmaja soovite ehitada
 • Kinnisturaamatu väljavõte
 • Katastriüksuse plaan
 • Võrguvaldajate kooskõlastus (elekter, gaas, vesi, kanalisatsioon)

6. Ehitusloa saamine

 

Vastavalt Ehitusseadusele tuleb ehitusloa saamiseks:

 • Esitada ehitusloa taotlus
 • Esitada eelprojekt
 • Esitada energiamärgis (juhul kui hoonet kasutatakse üle 4 kuu aastas või kui ruumide kasulik pind on üle 50 m2)
 • Tasuda riigilõiv
 • Olenevalt omavalitusest tuleb teha ka vajalikud kooskõlastused (Päästeamet, Keskkonnaamet, Kommunaalamet)

7. Palkmajade ehitus ja tootja valimine

7-choosing-a-manufacturer

Tootja valikul tuleks pöörata tähelepanu:

Usaldusväärsus

Krediidireiting.

Kvaliteet

Kasutatavad materjalid ja seadmed, sertifikaadid.

Kogemus

Eelnevad tööd.

Teenused

Palmatin lihtsustab oluliselt kodu ehitamise protsessi pakkudes teile majaehituse täisteenust:

  • Maja projekteerimine
  • Ehitusloa saamine
  • Palkmaja valmistamine
  • Transport objektile
  • Palkmaja ehitus

Hinna-kvaliteedi suhe

Võrreldes erinevatelt tootjatelt saadud hinnapakkumisi tuleks tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:

  • Kas pakkumiste sisu on samaväärne
  • Milline on pakutavate toodete kvaliteet
  • Kas pakettide mahud on võrdsed
  • Kas teenuste mahud on võrdsed, sh:
   • kas materjalid on pakitud montaaži järjekorras,
   • kas tootja korraldab ka transpordi
   • kas on kaasas montaažijoonised
   • kas pakend on alusel ja ilmastikukindel
   • kas materjal on markeeritud
   • jne
  • Kas toodete valmidusaste on võrdne, sh:
   • kas kelbad on viltu saetud
   • kas elektripuurimised seina sisse on tehtud
   • kas pistikupesad on tehtud
   • kas seinal on kalasaba liited.

8. Palkmaja ehitamine – kas ehitada ise või lasta ehitada

 

8-building-a-house

Palkmaja ehitamisel on erinevad variandid:

Palkmaja ehitamine iseseisvalt

Ise palkmaja ehitamine on soodsaim variant, kuigi esimesel kokkupuutel palkmajaga võib see osutuda oodatust keerulisemaks ja võtta rohkem aega.

Ehitamine koos ehituseksperdiga

Ehitamine koos ehituseksperdiga tähendab, et võite ise ehitada, kuid kogenud ekspert hoiab ehitusel silma peal ning aitab nõu ja jõuga seal, kus vaja, et oleksite lõpptulemusega rahul.

Ehitamine ehitusmeeskonna poolt

Professionaalne meeskond püstitab maja kiiresti ja korrektselt.

Ehitamine kaasates omanikujärelevalve koos ehitusmeeskonnaga

Vastavalt ehitusseadusele on omanikujärelevalve eesmärk tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine, ehitustööde nõuetekohane kvaliteet ja nõuetekohane ehitamine.

9. Nõuandeid ehitaja valimiseks

 

9-Tips-for-choosing-a-builder

Palkmaja ehitaja valimisel soovitame eelnevalt uurida:

Kogemus

Kas ehitajal on eelnev kogemus palkmajade ehitamisel?

Ettevõtte ehituslitsentsid

Kas ettevõttel on ehitamist lubavad litsentsid?

Referentsobjektid

Kas ettevõttel või ehitajal on eelnevatest töödest pilte või saab kohapeale ehituskvaliteeti vaatama minna?

Taustauuring

Ettevõtte või ehitaja usaldusväärsus (näiteks krediidireiting).

10. Majale kasutusloa saamine

 

10-getting-an-Occupancy-Permit

Enne majja sissekolimist on majale vajalik hankida kasutusluba. Vastavalt ehitusseadusele tuleb kasutusloa saamiseks:

 • esitada kasutusloa taotlus
 • esitada ehitusprojekt, mille järgi ehitis on ehitatud
 • esitada lisaks ehitamise järgmised tehnilised dokumendid:
  • ehitusprojekt ja selle muudatused
  • ehitustööde päevik
  • kaetud tööde aktid
  • töökoosolekute protokollid
  • teostusjoonised
  • ehitise geodeetilise mahamärkimise akt
  • ehituse vaheetappide ja eritööde vastuvõtuaktid
  • ehituse lõppülevaatuse ja garantiiaja järgse ülevaatuse aktid
  • ehitise ekspertiisi tulemusena koostatud ekspertarvamus
  • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks ehitustoodete vastavussertifikaadid.
 • esitada dokument elektri- ja gaasipaigaldise tehnilise kontrolli ja nõuetele vastavuse kohta
 • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks (Päästeameti kirjalik nõusolek)
 • esitada energiamärgis (juhul kui hoonet kasutatakse üle 4 kuu aastas või kui ruumide kasulik pind on üle 50 m2)
 • tasuda riigilõiv.

Ei leidnud vastust?

Kui teil tekkis küsimusi, millele te siit vastust ei leidnud, siis võtke meiega julgesti ühendust telefoni või e-kirja teel. Täiendame pidevalt oma kodulehte uue infoga, mis meie kliente palkmaja, sauna ja eramute ehituse teemal kõige rohkem huvitab.

Kindlasti tutvuge ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga meie kodulehel , kust leiab palju kasulikku infot palkmaja ehitamise teemal.

Palkmajade ehitamisel, tootmisel ja projekteerimisel toetume oma aastakümnete pikkusele kogemusele, et pakkuda meie klientidele erinevaid palkmajalahendusi:

 • Palgist elumajad (ühekorruselised, kahekorruselised)
 • Palgist suvilad
 • Palgist kämpingud
 • Palgist ühiskondlikud hooned (klubihooned, hotellid)
 • Palgist saunad

Uusimad kuulutused

Soovid oma kuulutust siin näha?

Shopping Cart
Scroll to Top

Kuulutuste tellimine mailile

 • Kuulutuste teavituste tellimuse tarbeks salvestab ehitus24.ee leht sinu e-posti aadressi.
 • Iga teavitusmailiga on kaasas unsubscribe link, millega saad igal ajahetkel oma tellimustest loobuda.
 • ehitus24.ee ei jaga sinu e-posti aadressi kolmandate osapooltega